بلخ: یک عسکر در بلخ خاص کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر بیس دشمن درمنطقه  پل بنگله ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت  ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر بیس دشمن درمنطقه  پل بنگله ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت  ویک عسکرمزدور کشته شد.