بلخ: یک عسکرمزدور در چهاربولک کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ حمله کردند ویک عسکر مزدور بوسیله درازنوف کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ حمله کردند ویک عسکر مزدور بوسیله درازنوف کشته شد.