بلخ: یک عراده رینجر مربوطات مزار تخریب و۴ تن پولیس کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عساکر اداره مزدور  را در بیس تیمورک ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ بوسیله  درازنوف بهلاکت رساندند. همچنان در مربوطات شهر مزار شریف موتر های دشمن هدف ۳ انفجار پیهم صورت گرفت ویک عراده رینجر تخریب و۳ تن پولیس دران زخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۸

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عساکر اداره مزدور  را در بیس تیمورک ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ بوسیله  درازنوف بهلاکت رساندند.

همچنان در مربوطات شهر مزار شریف موتر های دشمن هدف ۳ انفجار پیهم صورت گرفت ویک عراده رینجر تخریب و۳ تن پولیس دران زخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۸