بلخ: یک رینجر در البرز نابود وپولیس سرنشینان آن تلفات وارد گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برکاروان پولیس درمربوطات ولسوالی البرز ولایت بلخ حمله کردند. حمله ساعت ۳ ظهر امروز  صورت گرفت که درنتیجه آن رینجر کاملا نابود گردید وبه سرنشیان پولیس دران تلفات سنگین وارد گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برکاروان پولیس درمربوطات ولسوالی البرز ولایت بلخ حمله کردند.

حمله ساعت ۳ ظهر امروز  صورت گرفت که درنتیجه آن رینجر کاملا نابود گردید وبه سرنشیان پولیس دران تلفات سنگین وارد گردید.