بلخ: یک تن اربکی وحشی دراثر عمق جراحت اش در شولگر بهلاکت رسید

بر اساس خبر، یک تن اربکی وحشی ومشهور بنام نظرگل که چند روز پیش دریک انفجار زخمی شده بود امروز در اثر عمق جراحت اش در ولسوالیشولگر ولایت بلخ هلاک گردید. این اربکی وحشی مسئول اربکی های البرز وشولگر بود ودر جرایم وجنات زیاد دست داشت.

بر اساس خبر، یک تن اربکی وحشی ومشهور بنام نظرگل که چند روز پیش دریک انفجار زخمی شده بود امروز در اثر عمق جراحت اش در ولسوالیشولگر ولایت بلخ هلاک گردید.

این اربکی وحشی مسئول اربکی های البرز وشولگر بود ودر جرایم وجنات زیاد دست داشت.