بلخ: یک تن اربکی در نهر شاهی کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه شهرک کمن ها  مربوطات ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ حمله کردند. که دراثران یک تن اربکی بوسیله درازنوف هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه شهرک کمن ها  مربوطات ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ حمله کردند.

که دراثران یک تن اربکی بوسیله درازنوف هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.