بلخ: یک تن اربکی در شولگر کشته وسلاح اش بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در منطقه باغ پهلوان  ولسوالی شولگر ولایت بلخ یک تن اربکی پیاده را مورد حمله قرار داد ووی را جابجا بهلاکت رساند وسلاح اش غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در منطقه باغ پهلوان  ولسوالی شولگر ولایت بلخ یک تن اربکی پیاده را مورد حمله قرار داد ووی را جابجا بهلاکت رساند وسلاح اش غنیمت گرفته شد.