بلخ: یک تن اربکی در دهدادی کشته وسلاح اش بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تن اربکی را  درمنطقه چهل گزی  مربوطات ولسوالی دهدادی ولایت بلخ بهلاکت رساندند. اربکی متذکره دیروز کشته شد وکلاشینکوف، تجهیزات وموترسایکل اش بدست آمد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تن اربکی را  درمنطقه چهل گزی  مربوطات ولسوالی دهدادی ولایت بلخ بهلاکت رساندند.

اربکی متذکره دیروز کشته شد وکلاشینکوف، تجهیزات وموترسایکل اش بدست آمد.