بلخ: یک تن اربکی در بلخ خاص کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها در منطقه پیازکار ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند. حمله دیروز بوسیله درازنوف انجام یافت ویک عسکرمزدور جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها در منطقه پیازکار ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند.

حمله دیروز بوسیله درازنوف انجام یافت ویک عسکرمزدور جابجا کشته شد.