بلخ: یک تن اربکی درچمتال با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام خالد فرزند جان محمد در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.گ اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام خالد فرزند جان محمد در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.گ
اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت. ویک میل کلاشینکوف را به مجاهدین تسلیم داده است.