بلخ: یک تانگ دشمن در شولگر تخریب و۴ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک قومندان ظالم اربکی (داکتر عبدالروف) درنزدیک ولسوالی شولگرولایت بلغ هدف یک انفجار تاکتیکی گردید. که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید ویک تن اربکی کشته وبشمول قومندان ۳ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

بر اساس خبر، یک قومندان ظالم اربکی (داکتر عبدالروف) درنزدیک ولسوالی شولگرولایت بلغ هدف یک انفجار تاکتیکی گردید.

که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید ویک تن اربکی کشته وبشمول قومندان ۳ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.