بلخ: یک تانگ دشمن در شورتیپه نابود و۹ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته اربکی ها  در منطقه اریغ باطرو ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند و۲ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان یک تانگ قوای کمکی دشمن که روانه این ساحه بود، نیز نابود گردید وبشمول قومندان نعیم،۴ عسکرمزدورکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. ازوسی دیگر درمنطقه […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته اربکی ها  در منطقه اریغ باطرو ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ حمله کردند و۲ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان یک تانگ قوای کمکی دشمن که روانه این ساحه بود، نیز نابود گردید وبشمول قومندان نعیم،۴ عسکرمزدورکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

ازوسی دیگر درمنطقه جوی وکیل بر پوسته پولیس حمله صورت گرفت ویک تن پولیس نیز کشته ویک تن دیگرزخمی گردید.