بلخ: یک تانگ دشمن در بلخ خاص تخریب و۲ عسکر درآن زخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک تانگ گزمه دشمن درنزدیک کجی  منطقه ثمرقندیان  ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند. حمله طی یک کمین انجام یافت  ویک تانگ دشمن تخریب و۲ عسکر دران زخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۳

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک تانگ گزمه دشمن درنزدیک کجی  منطقه ثمرقندیان  ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند.

حمله طی یک کمین انجام یافت  ویک تانگ دشمن تخریب و۲ عسکر دران زخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۳