بلخ: یک بیز در کلدار تخلیه, شماری از عساکر کشته وزخمی و15 تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اداره مزدور در ولسوالی کالدار ولایت بلخ وارد نبرد شدند. درگیری دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, شمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند و15 تن دیگر آنان زنده دستگیر گردیدند. خبرمیگوید که بعدا عساکردشمن از خوف حملات مجاهدین بیز حیرتان را تخلیه کردند واز منطقه متواری شدند […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اداره مزدور در ولسوالی کالدار ولایت بلخ وارد نبرد شدند.
درگیری دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, شمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند و15 تن دیگر آنان زنده دستگیر گردیدند.
خبرمیگوید که بعدا عساکردشمن از خوف حملات مجاهدین بیز حیرتان را تخلیه کردند واز منطقه متواری شدند و10 میل کلاشینکوف, 4 میل ایم شانزده, مقادیر زیاد سلاح وتجهیزات ومهمات بدست امد ویک تانگ ویکعراده رینجر حریق گشت.