بلخ: مسئولین از شفاخانه مرکزی بلخ خاص بازدید نمودند

بر اساس خبر, مسئولین صحت امارت اسلامی در ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ از شفاخانه مرکزی بازدید نمودند. این مسئولین که مسئول کمیسیون نظامی آنان را درتشکیل یک هئیت همراهی مینمودند, با داکتران وکارمندان بخش اورتوپیدی وجراحی ملاقات کردند ومسئولین تلاش های عملی داکتران وکارمندان را قابل ستایش خواند وبرای شان در این عرسه وعده […]

بر اساس خبر, مسئولین صحت امارت اسلامی در ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ از شفاخانه مرکزی بازدید نمودند.
این مسئولین که مسئول کمیسیون نظامی آنان را درتشکیل یک هئیت همراهی مینمودند, با داکتران وکارمندان بخش اورتوپیدی وجراحی ملاقات کردند ومسئولین تلاش های عملی داکتران وکارمندان را قابل ستایش خواند وبرای شان در این عرسه وعده همکاری دادند.
همچنان در شفاخانه از بستر مریضان نیز احوال پرسی کردند وضمن مبارکی عید, برای شان هدایا نیز اعطا کردند.
‏۲۳‏/۰۷‏/۲۰۲۱