بلخ: طیارات دشمن در چهاربولک یک باب مدرسه را بمباران کردند

بر اساس خبر, طیارات دشمن درمنطقه شاتیمور ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یک مدرسه دینی ( دارالعلوم اعلام بلخ) را وحشیانه بمباران کردند. این وحشت دیروز درحال انجام یافت که اطفال مدرسه درحالت خواب بودند که درنتیجه آن مدرسه قسما آسییب دیده اما لله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.

بر اساس خبر, طیارات دشمن درمنطقه شاتیمور ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یک مدرسه دینی ( دارالعلوم اعلام بلخ) را وحشیانه بمباران کردند.
این وحشت دیروز درحال انجام یافت که اطفال مدرسه درحالت خواب بودند که درنتیجه آن مدرسه قسما آسییب دیده اما لله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.