بلخ: طیارات دشمن در بلخ خاص, یک مدرسه را بمباران کرد ویک شاگرد مدرسه شهید گردید

بر اساس خبر, طیارات دشمن ساعت ۳ بجه دیشب مدرسه عبدالله بن مسعود را در قریه هیوادو ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ بمباران کردند. این وحشت قصدا انجام یافت که دراثران یک شاگرد معصوم مدرسه به شهادت رسید ودر وکلکین ودیوار های مدرسه تخریب گردید.

بر اساس خبر, طیارات دشمن ساعت ۳ بجه دیشب مدرسه عبدالله بن مسعود را در قریه هیوادو ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ بمباران کردند.
این وحشت قصدا انجام یافت که دراثران یک شاگرد معصوم مدرسه به شهادت رسید ودر وکلکین ودیوار های مدرسه تخریب گردید.