بلخ: در حملات جداگانه, ۶ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن درمنطقه ثوریان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ حمله کردند ویک تن اجیر داخلی کشته ویک تن دیگر زخمی گردید. همچنان درمنطقه گورتیپه بر بیس دشمن حمله مشابهی صورت گرفت ویک عسکرمزدور نیز بهلاکت رسید. همچنان درمنطقه مرگین تپه ولسوالی بلخ خاص یک عسکر بوسیله درازکوف بهلاکت رسید. […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن درمنطقه ثوریان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ حمله کردند ویک تن اجیر داخلی کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.
همچنان درمنطقه گورتیپه بر بیس دشمن حمله مشابهی صورت گرفت ویک عسکرمزدور نیز بهلاکت رسید.
همچنان درمنطقه مرگین تپه ولسوالی بلخ خاص یک عسکر بوسیله درازکوف بهلاکت رسید.
ودرمرکز ولسوالی دولت اباد یک عضو شبکه جاسوسی دشمن هدف سلاح لیزری قرار گرفت وجابجا کشته شد.