بلخ: دریک نبرد ذات البینی در کشنده، بشمول ۳ قومندان ۲۰ تن اربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در منطقه اقپرک مربوطات مرکز ولسوالی کشنده ولایت بلخ میان هم درگیر شدند. درگیری ساعت ۹ صبح دیروز آغاز گردید وتا ساعت ۶ عصر ادامه یافت که در نتیجه آن، بشمول۲ قومندان مهم (ملا عبدالله وعبدالحکیم) ۱۵ تن اربکی کشته وبشمول ملا فتاح ۵ تن اربکی دیگر مرگبار زخمی […]

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در منطقه اقپرک مربوطات مرکز ولسوالی کشنده ولایت بلخ میان هم درگیر شدند.

درگیری ساعت ۹ صبح دیروز آغاز گردید وتا ساعت ۶ عصر ادامه یافت که در نتیجه آن، بشمول۲ قومندان مهم (ملا عبدالله وعبدالحکیم) ۱۵ تن اربکی کشته وبشمول ملا فتاح ۵ تن اربکی دیگر مرگبار زخمی شدند.