بلخ: درحملات جداگانه, ۸ عسکردشمن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر بیس قلعه بودنه ولسوالی شولگر ولایت بلخ حمله کردند ویک عسکرکشته شد. ویک عضو شبکه جاسوسی دشمن در مرکز ولسوالی دولت اباد با سلاح لیزری بهلاکت رسید. ودر منطقه ثوریان ولسوالی چهاربولک بر بیس دشمن حمله صورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید. ودرمنطقه گورتیپه یک […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر بیس قلعه بودنه ولسوالی شولگر ولایت بلخ حمله کردند ویک عسکرکشته شد.
ویک عضو شبکه جاسوسی دشمن در مرکز ولسوالی دولت اباد با سلاح لیزری بهلاکت رسید.
ودر منطقه ثوریان ولسوالی چهاربولک بر بیس دشمن حمله صورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید.
ودرمنطقه گورتیپه یک عسکر بیس نیز کشته شد.
در منطقه مرگین تیپه ولسوالی بلخ خاص یک عسکر بوسیله درازکوف کشته شد. ودرمنطقه هیواد یک ۲ عسکردشمن نیز کشته وزخمی شدند.
‏۰۴‏/۰۳‏/۲۰۲۱