بلخ: دراثر بمباران دشمن در زارع، یک منزل تخریب گردید

بر اساس خبر، طیارات اداره دشمن در مربوطات ولسوالی زارع ولایت بلخ خانه های مردم عامه را بمباران کردند. ویک منزل کاملا منهدم گردید ولله الحمد سکنه آن منزل که جای دوستان شان رفته بودند ودر خانه حضور نداشتند، تلفات جانی در پی نداشت.

بر اساس خبر، طیارات اداره دشمن در مربوطات ولسوالی زارع ولایت بلخ خانه های مردم عامه را بمباران کردند.

ویک منزل کاملا منهدم گردید ولله الحمد سکنه آن منزل که جای دوستان شان رفته بودند ودر خانه حضور نداشتند، تلفات جانی در پی نداشت.