بلخ: دراثر بمباران دشمن درزارع، ۷ فرد بی دفاع ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، طیارات اداره ارگ  درنزدیک مرکز ولسوالی زارع ولایت بلخ مناطق مسکونی را بمباران کردند. که دراثران ۶ فرد بی دفاع ملکی زخمی شدند وملا امام مسجد به شهادت رسیده است.

بر اساس خبر، طیارات اداره ارگ  درنزدیک مرکز ولسوالی زارع ولایت بلخ مناطق مسکونی را بمباران کردند.

که دراثران ۶ فرد بی دفاع ملکی زخمی شدند وملا امام مسجد به شهادت رسیده است.