بلخ: دراثر اصابت مرمی هاوان دشمن در نهرشاهی، ۲ دختر به شهادت رسیدند

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن در منطقه شهرک ترکمن ها   در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ منازل مسکونی را هاوان کاری کردند. این وحشت قصدا انجام شد ویک گلوله هاوان  به خانه نورمحمد یک تن از افراد بی دفاع ملکی اصابت نمود و۲ دختر وی به شهادت رسیدند.

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن در منطقه شهرک ترکمن ها   در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ منازل مسکونی را هاوان کاری کردند.

این وحشت قصدا انجام شد ویک گلوله هاوان  به خانه نورمحمد یک تن از افراد بی دفاع ملکی اصابت نمود و۲ دختر وی به شهادت رسیدند.