بلخ: بشمول ۲ کارمند استخبارات ۷ عسکر در دولت آباد کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر کارمندان مهم به اصطلاح امنیت ملی در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ کارمند مهم آن اداره منهوس کشته شدند. همچنان همزمان بر عساکرمشترک دشمن درمنطقه هاشم آباد نیز حمله صورت گرفت که […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر کارمندان مهم به اصطلاح امنیت ملی در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ کارمند مهم آن اداره منهوس کشته شدند.

همچنان همزمان بر عساکرمشترک دشمن درمنطقه هاشم آباد نیز حمله صورت گرفت که دراثران، ۵ عسکروپولیس کشته وزخمی شدند.

ودرنتیجه آتش متقابل دشمن، یک تن  ازمجاهدین شهید ویک تن دیگر زخم برداشت.