بلخ: با مردم نادار وبی بضاعت در دولت اباد مساعدت صورت گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ با 20 خانواده نادار وبی بضاعت مساعدت نمودند. این مساعدت دیروز که شامل مواد غذایی بود, صورت گرفت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ با 20 خانواده نادار وبی بضاعت مساعدت نمودند.
این مساعدت دیروز که شامل مواد غذایی بود, صورت گرفت.