بغلان:۶۵ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۶۵ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره که شامل عسکر,پولیس واربکی بودند, طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر, ۶۵ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره که شامل عسکر,پولیس واربکی بودند, طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.