بغلان:۳۴ کارمند اداره مزدور در نهرین وبرکه با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۳۴ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های برکه ونهرین ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که […]

بر اساس خبر, ۳۴ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های برکه ونهرین ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶