بغلان:۲۰۰ کارمند اداره کابل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۰۰ عسکر, پولیس وکارمند اداره کابل طی چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر, ۲۰۰ عسکر, پولیس وکارمند اداره کابل طی چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.