بغلان:11 کارمند اداره کابل در برکی برک با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 11 کارمند ومنسوبین اداره ارگ در ولسوالی برکی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. کارمندان متذکره طی چند هفته گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، وبا استفاده از فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد […]

بر اساس خبر، 11 کارمند ومنسوبین اداره ارگ در ولسوالی برکی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

کارمندان متذکره طی چند هفته گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، وبا استفاده از فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد ازآنان استقبال خوبی کردند.

واسامی آنان قرار ذیل میباشد:

(1)سبحان قل

(2)عبدالعلی

(3)عبدالقدیر

(4)عبدالخیر

(5)پاینده خان

(6)خال الدین

(7)نورالدین

(8)سیداحمد

(9)عین الدین

(10)امام نظر

(11)قیام الدین