بغلان: ۸۵ عسکر رژیم مزدور در بغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۸۵ عسکر واربکی دیروز در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

بر اساس خبر, ۸۵ عسکر واربکی دیروز در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.