بغلان: ۷ تانکر نفتی دشمن در دوشی تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر درمنطقه سنگ سوراخ ولسوالی دوشی ولایت بغلان بالای آن قطار تانکرهای تیل دشمن حمله کردند که مواد نفتی را به مراکز دشمن انتقال میدادند. حمله بوسیله سلاح های ثقیله  انجام یافت  و۷ عراده تانکر اداره ارگ تخریب گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر درمنطقه سنگ سوراخ ولسوالی دوشی ولایت بغلان بالای آن قطار تانکرهای تیل دشمن حمله کردند که مواد نفتی را به مراکز دشمن انتقال میدادند.

حمله بوسیله سلاح های ثقیله  انجام یافت  و۷ عراده تانکر اداره ارگ تخریب گردید.