بغلان: 65 عسکر که درمیدان نبرد دستگیر شده بودند, در بغلان مرکزی به خانواده های شان سپرده شدند

بر اساس خبر, کمیسیون امور زندانیان امارت اسلامی بر اساس فرمان عفوه عالیقدر امیر المومنین حفظه الله 65 عسکر اداره مزدور را از زندان رها ساختند این زندانیان که شامل 7 عسکرمجروح نیز بودند, وهمه آنان درمیدان نبرد دستگیر شده بودند, بمناسبت ماه مبارک رمضان وحسن نیت آزاد شدند وبرای هریک آنان یک جوره لباث […]

بر اساس خبر, کمیسیون امور زندانیان امارت اسلامی بر اساس فرمان عفوه عالیقدر امیر المومنین حفظه الله 65 عسکر اداره مزدور را از زندان رها ساختند
این زندانیان که شامل 7 عسکرمجروح نیز بودند, وهمه آنان درمیدان نبرد دستگیر شده بودند, بمناسبت ماه مبارک رمضان وحسن نیت آزاد شدند وبرای هریک آنان یک جوره لباث و5000 افغانی سفریه اداده شد.
این درحالی است که چند روز قبل مجاهدین در ولایت غزنی نیز عساکر بازداشت شده را به خانواده های شان سپردند.