بغلان: ۶ عسکرمزدور در پلخمری کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر محل رهایش عساکر اداره مزدور درمنطقه بلاک ها ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران دیوال وتاور سرای بوسیله هشتاد دو تخریب و۲ عسکرکشته و۴ تن دیگر زخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر محل رهایش عساکر اداره مزدور درمنطقه بلاک ها ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران دیوال وتاور سرای بوسیله هشتاد دو تخریب و۲ عسکرکشته و۴ تن دیگر زخمی شدند