بغلان: ۵ قریه در جلگه از لوث وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  ۵ قریه را در ولسوالی جلگه ولایت بغلان از لوث وجود دشمن تصفیه نمودند. قریه های متذ کره بنام خواجه اولیاء، چارده پایین، چارده بالا، سیاه ریگ وماسان طی عملیات چند روز گذشته پاکسازی گردید وباشنده گان این قریه ها از مجاهدین امارت اسلامی  حمایت کامل شان را اعلان […]

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  ۵ قریه را در ولسوالی جلگه ولایت بغلان از لوث وجود دشمن تصفیه نمودند.

قریه های متذ کره بنام خواجه اولیاء، چارده پایین، چارده بالا، سیاه ریگ وماسان طی عملیات چند روز گذشته پاکسازی گردید وباشنده گان این قریه ها از مجاهدین امارت اسلامی  حمایت کامل شان را اعلان کردند ومجاهدین از امنیت آنان بمردم اطمینان دادند.