بغلان: ۴ تانگ در پلخمری نابود و۱۳ عسکر دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  “عمری” حملات شان را در منطقه مسجد کهنه وکوتل سرخ مربوطات دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به شکل وقفه یی بالای مراکز ، پوسته ها وبیس دشمن  ادامه دادند. که درجریان آن بیس یاد شده تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشت. همچنان سرک عمومی کابل ـ […]

مرکز شلگربه اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  “عمری” حملات شان را در منطقه مسجد کهنه وکوتل سرخ مربوطات دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به شکل وقفه یی بالای مراکز ، پوسته ها وبیس دشمن  ادامه دادند.

که درجریان آن بیس یاد شده تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشت.

همچنان سرک عمومی کابل ـ مزار نیز بروی دشمن مسدود گردیده بود.

ودرجریان آن، عساکردشمن دو بار بالای مواضع مجاهدین حمله کردند که با مقاومت سرکوب گرانه مجاهدین مواجه شدند وعساکردشمن عقب زده شدند.

که درنتیجه این همه نبرد ها، ۴ تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۶ عسکر دشمن کشته و۷ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.