بغلان: ۳ عسکردشمن در برکه کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک مرکز پولیس اداره مزدور درولسوالی برکه ولایت بغلان حمله کردند حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۳ عسکردشمن کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. خبرمیگوید که عساکروحشی این مرکز شان را در یک  مدرسه عالم مشهور  مولوی کمال الدین افراز کرده اند وشاگردان مدرسه را بیرون رانده اند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک مرکز پولیس اداره مزدور درولسوالی برکه ولایت بغلان حمله کردند

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۳ عسکردشمن کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

خبرمیگوید که عساکروحشی این مرکز شان را در یک  مدرسه عالم مشهور  مولوی کمال الدین افراز کرده اند وشاگردان مدرسه را بیرون رانده اند.