بغلان: 3 تانگ دشمن نابود وبه دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن قوای دشمن درمنطقه پل درقد ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند که غرض کمک عازم لسوالی محاصره شده دهنه غوری بود. حمله عصر پری روز صورت گرف ویک تانگ دشمن بوسیله هشتاد دو نابود گردید وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند. قابل ذکر است که در جریان روز , […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن قوای دشمن درمنطقه پل درقد ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند که غرض کمک عازم لسوالی محاصره شده دهنه غوری بود.
حمله عصر پری روز صورت گرف ویک تانگ دشمن بوسیله هشتاد دو نابود گردید وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند.
قابل ذکر است که در جریان روز , این تانگ دومی است که مورد اصابت قرار میگردد وتخریب میگردد.
خبرمیگوید که این درحال است که دیشب حلقه محاصره ولسوالی دهنه غوری بیشتر تنگ گردید وعساکر مستقر در مدیریت معارف نیز فرار کردند وبه ساختمان ولسوالی دهنه غوری پناه بردند و2 تانگ ویک عراده موتر حمل نقل دشمن به آتش کشیده شد ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین امده است.
‏2021‏/5‏/9