بغلان: ۲ عسکر زندانی در نهرین بنا بر حسن نیت از بند آزاد شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکرمزدور درولسوالی نهرین ولایت بغلان که در پوسته قومندان شاه سعید واقع منطقه بزدره دستگیر شده بودند، رها شدند. این عساکر بنام امیرالدین فرزند قومندان شاه سعید وعبیدالرحمن فرزند نوررحمن  مسلح در پوسته دستگیر شده بودند بنابر حسن نیت به خانواده شان تسلیم داده شدند.

بر اساس خبر، ۲ عسکرمزدور درولسوالی نهرین ولایت بغلان که در پوسته قومندان شاه سعید واقع منطقه بزدره دستگیر شده بودند، رها شدند.

این عساکر بنام امیرالدین فرزند قومندان شاه سعید وعبیدالرحمن فرزند نوررحمن  مسلح در پوسته دستگیر شده بودند بنابر حسن نیت به خانواده شان تسلیم داده شدند.