بغلان: ۲ عسکر در پلخمری به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۲ عسکر درمنطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. عساکر یاد شده هریک( محمد خان فرزند گل میر ومحمد یعقوب فرزند محمد) از وطن فروشی دست کشیدند ودرکنار برادران مجاهد شان قرار گرفتند. این عساکر متذکره باشنده قریه های مسجد کهنه وقلعه خواجه آن منطقه میباشند که […]

به اساس خبر، ۲ عسکر درمنطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکر یاد شده هریک( محمد خان فرزند گل میر ومحمد یعقوب فرزند محمد) از وطن فروشی دست کشیدند ودرکنار برادران مجاهد شان قرار گرفتند.

این عساکر متذکره باشنده قریه های مسجد کهنه وقلعه خواجه آن منطقه میباشند که یکی آنان در ولایت زابل ودیگر آنان در صفوف ملیشه های اربکی فعالیت مینمودند که امروز دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، به حقایق پی برده صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شدند.