بغلان: ۲ عسکرمزدور در دهنه غوری کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ عسکردشمن را درمنطقه مکتب ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان با درازنوف هدف قرار دادند. این رویداد دیروز صورت گرفت که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ عسکردشمن را درمنطقه مکتب ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان با درازنوف هدف قرار دادند.
این رویداد دیروز صورت گرفت که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید.