بغلان: ۲ عسکردشمن در پل حصار زخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن عساکردشمن در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان حمله کردند که میخواستند وارد ساحت مفتوحه گردند. حمله دیروزصورت گرفت و۲ عسکر دشمن زخمی شدند وپلان دشمن خنثی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن عساکردشمن در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان حمله کردند که میخواستند وارد ساحت مفتوحه گردند.
حمله دیروزصورت گرفت و۲ عسکر دشمن زخمی شدند وپلان دشمن خنثی گردید.