بغلان: ۲ عسکردشمن در پلخمری کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر محل اختفای عساکر پوسته مبارز مربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند. حمله صبح دیروز صورت گرفت و۲ عسکرمزدور با سلاح لیزری کشته شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر محل اختفای عساکر پوسته مبارز مربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.
حمله صبح دیروز صورت گرفت و۲ عسکرمزدور با سلاح لیزری کشته شدند.