بغلان: ۲ عسکردشمن در بغلان مرکزی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پشه ای ها  درنزدیک بازار شهرکهنه ولسوالی بغلان مرکزی و لایت بغلان حمله کردند. حمله دیشب انجام یافت که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پشه ای ها  درنزدیک بازار شهرکهنه ولسوالی بغلان مرکزی و لایت بغلان حمله کردند.

حمله دیشب انجام یافت که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.