بغلان: ۲ تن قاتل در ولسوالی برکه نظر به حکم شریعت قصاص شدند

به اساس خبر،مدت قبل ۲ تن  اختطاف گر یک تن (محمد گل فرزند احمد گل) را در ولسوالی اشکمش ولایت تخار به بهانه یی از منزل اش کشیده اختطاف نمودند وبعدا نامبرده را به قتل رساندند. خبرمیگوید که بعد از وقوع این حادثه، مجاهدین امارت اسلامی به اساس جمع آوری معلومات استخباراتی توانیستند تا هردو […]

به اساس خبر،مدت قبل ۲ تن  اختطاف گر یک تن (محمد گل فرزند احمد گل) را در ولسوالی اشکمش ولایت تخار به بهانه یی از منزل اش کشیده اختطاف نمودند وبعدا نامبرده را به قتل رساندند.

خبرمیگوید که بعد از وقوع این حادثه، مجاهدین امارت اسلامی به اساس جمع آوری معلومات استخباراتی توانیستند تا هردو اختطافگران قاتل را بازداشت نمایند.

وهردو آن به محاکم ثلاثه امارت اسلامی(ابتدائیه، مرافعه، تمیز) سپرده شدند که بعد از تحقیق وبرسی قضیه واعتراف صحیح وشرعی مجرمین هردو آنان به قصاص محکوم گردیدند که امروز ساعت ۱۲ ظهر امروز هردو اختطاف گران قاتل (محمد اکرم فرزند عبدالکریم، قطب الدین  فرزند بیگ محمد ) درمربوطات ولسوالی برکه ولایت بغلان در محضر عام قصاص شدند.