بغلان: 2 تانگ دشمن در دهنه غوری تخریب گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر تانگ های دشمن درمنطقه پل درقد ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تانگ دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر تانگ های دشمن درمنطقه پل درقد ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت که دراثران 2 تانگ دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.