بغلان: ۲ تانگ در پلخمری نابود، بشمول جنرال(غلام فاروق احمدی) ۱۱ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک حمله تعرضی دشمن را درمنطقه حسین خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان عقب زدند. حملات دشمن عصر دیروز غرض پیس گیری آن منطقه براه انداختند شد که با پاسخ دندان شکن مواجه گردید ونبرد شدیدی درگرفت که در جریان آن ۲ […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک حمله تعرضی دشمن را درمنطقه حسین خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان عقب زدند.

حملات دشمن عصر دیروز غرض پیس گیری آن منطقه براه انداختند شد که با پاسخ دندان شکن مواجه گردید ونبرد شدیدی درگرفت که در جریان آن ۲ تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۷ عسکردران کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

خبرمی گوید که بعدا عساکردشمن حوالی شام پای به فرار نهادند ونبرد پایان یافت.

ودرجریان نبرد یک تن ازمجاهدین شهید ویک تن دیگر زخم بردشته است.

همچنان با عساکردشمن درمنطقه تپه عرب ها مربوطات دند غوری نیز نبرد شدیدی انجام یافت که درنتیجه آن، جنرال غلام فاروق احمدی هراتی قومندان مهم لیوای قول اردوی شاهین ۲۰۹ اداره مزدور مرگبار مجروح گردید.

معلومات نشان میدهد که جنرال مزدور مصروف تعبیه کردن عساکرشان برای حمله بر مواضع مجاهدین بود که مورد حمله قرارگرفت ومرگبار زخمی گردید.

مجاهدین مسوول درمنطقه میگویند که با مجروح شدن این جنرال خبیث عساکردشمن مورال شان را از دست داده پای به فرار نهادند.