بغلان: 11 کارمند اداره کابل در پلخمری وبغلان مرکزی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 11 تن کارمندان اداره مزدور در ولسوالی بغلان مرکز وپلخمری ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. اسامی آنان قرار ذیل میباشد: ۱: سنت الله ولدحمیدالله […]

بر اساس خبر, 11 تن کارمندان اداره مزدور در ولسوالی بغلان مرکز وپلخمری ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: سنت الله ولدحمیدالله
۲: حیات خان ولدشاه محمود
۳: میرولدمحمدسعید
۴: عزت الله ولدعبدالغیاث
۵: هاشم خان ولدعبدالرزاق
۶: احمدشاولدفقیرمحمد
۷: محمدنبی ولد گل رحمن
۸: عبدالکریم ولدحاجی نبی
۹: جمعه خان ولدعبدالرؤف
۱۰: محمدجان ولدمحمداجان
۱۱: سیدولی ولدمحمدولی
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏2021‏/5‏/9