بغلان: ۱۰۷ کارمند اداره کابل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, به ادامه فرار از صفوف دشمن, ۱۰۷ کارمند اداره کابل در ولسوالی های مختلف بغلان به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست […]

بر اساس خبر, به ادامه فرار از صفوف دشمن, ۱۰۷ کارمند اداره کابل در ولسوالی های مختلف بغلان به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.