بغلان: یک کاندید شورای ولایتی در پلخمری با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک کاندید شورای ولایتی در پلخمری ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. این کاندید بنام عبدالکریم امرخیل پری روز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر, یک کاندید شورای ولایتی در پلخمری ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
این کاندید بنام عبدالکریم امرخیل پری روز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.