بغلان: یک پوسته دشمن در پلخمری فتح، یک عراده رینجر و2 تانگ نابود گردید

بر اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور  در پیش روی قومندانی امنیه ، محل تجمع پولیس اداره مزدور در شهر پلخمری  ولایت بغلان هدف ماین قرار گرفت ورینجر تخریب ورقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است. همچنان درمنطقه خلازیی یک تانگ گزمه دشمن شکار ماین گردید وکاملا تخریب گردید اما رقم […]

بر اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور  در پیش روی قومندانی امنیه ، محل تجمع پولیس اداره مزدور در شهر پلخمری  ولایت بغلان هدف ماین قرار گرفت ورینجر تخریب ورقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

همچنان درمنطقه خلازیی یک تانگ گزمه دشمن شکار ماین گردید وکاملا تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن نیز به دست نه امده است.

ازسوی دیگر درمنطقه وزیر اباد، بر پوسته دشمن بنام پوسته لول حمله صورت گرفت  وپوسته کاملا فتح گردید ویک تانگ تخریب وسرنشینان آن کشته شدند ویک میل پیکا، یک قبضه راکت، 2 میل کلاشینکوف ومقادیرزیاد مهمات بدست مجاهدین آمده است.